Najbliższą audycję w czwartek,
o godzinie 02:00
Poprowadzi Leon